Omgaan met media en internet en er op hoog niveau uithalen wat er in zit, vereist goed ontwikkelde vaardigheden bij onze leerlingen. Daarom is een goede ondersteuning door de school van essentieel belang. Gebruik daarvoor deze startpagina.​

Confirm
Follow page
Suggest
Message Lex Hupe
Report link